Dezynfekcja

Poprzez dezynfekcję następuje niszczenie wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i innych drobnoustrojów. W tym celu odkaża się powierzchnie oraz przedmioty, na których mogły przebywać chorobotwórcze organizmy. Musimy zdawać sobie sprawę, że nie zawsze dochodzi do całkowitego usunięcia problemu, ponieważ w wyniku prac zniszczeniu ulegają formy wegetatywne a zostają formy przetrwalnikowe mikroorganizmów.

Metody działania

Podczas dezynfekcji stosuje się trzy rodzaje metod: chemiczną, fizyczną oraz termiczno-chemiczną.

  • Dezynfekcja termiczna oparta jest na wykorzystaniu pary wodnej o temperaturze 100-105 stopni Celsjusza pod normalnym lub zwiększonym ciśnieniem.
  • Dezynfekcja chemiczna oparta jest na wykorzystaniu środków odkażających, opartych m.in. na soli amoniowej oraz alkoholu etylowym.
  • Dezynfekcja termiczno - chemiczna to wykorzystanie metody chemicznej przy użyciu wysokich temperatur.

Wszystkie metody dezynfekcji są sprawdzone a ich użycie jest uzależnione od potrzeb oraz od rodzaju pomieszczenia, w którym ma się odbywać proces.

Mając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo ludzi i zwierząt zabieg dezynfekcji wykonujemy wyłącznie podczas nieobecności użytkowników danego obiektu.

W przeciwnym razie mogłoby to narazić ich na skutki negatywnego wpływu środków dezynfekcyjnych. W sytuacji dezynfekcji magazynów spożywczych, stołówek, kuchni, lokali gastronomicznych zabieg przeprowadzany jest wyłącznie przy pomocy preparatów, które mają atesty dopuszczające do użytku w pomieszczeniach z żywnością. W firma BOGEL ® dezynfekcję zawsze wykonujemy zgodnie z zasadami GHP (Zasady Dobrej Praktyki Higieny).

Po zakończonym zabiegu Klient dostaje protokół wykonanego odkażenia.

Skuteczność i bezpieczeństwo

Na efekt dezynfekcji największy wpływ ma osoba ją wykonująca. Dlatego gdy spotkacie się Państwo z tym problemem warto wybrać zaufaną, skuteczną i bezpieczną w działaniu firmę z zakresu DDD.

Takim przedsiębiorstwem z całą pewnością jesteśmy my - firma BOGEL ® - specjalista w zakresie dezynfekcji na terenie Wrocławia i okolic.

Wybierając naszą firmę macie Państwo gwarancję, że stosowane przez nas preparaty fizyczne i chemiczne nie zagrażają życiu i zdrowiu zarówno mieszkańców lokali mieszkalnych, jak i pracowników w firmach, instytucjach oraz zakładach przemysłowych.

Od marca 2020 roku świadczymy również zabiegi dezynfekcji obszarów po kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na COVID-19. Usługę tą przeprowadzamy w obiektach użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych i pomieszczeniach biurowych na terenie Wrocławia. Dezynfekcję po COVID-19 realizujemy metodą opryskową lub za pomocą zamgławiania. Pracujemy zawsze zgodnie z wytycznymi WHO.

Wybierając firmę BOGEL® wybieracie Państwo bezpieczeństwo, gwarancję skuteczności działań z zachowaniem norm bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Dodatkowo zlecenia realizujemy zawsze w zgodzie z naturą.
Dezynfekcja powierzchni

To dziś niezwykle ważna sprawa. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo w pracy, w szkole czy na zajęciach dodatkowych to dziś obowiązek.

Zadbajcie Państwo o to by drobnoustroje chorobotwórcze nie spędzały snu z powiek nikomu z Państwa otoczenia. Jako doświadczona firma w branży DDD kompleksowo podchodzimy do tematu dezynfekcji.

Często Klienci pytają nas jakie są koszty dezynfekcji we Wrocławiu. Koszt przeprowadzenia dezynfekcji we Wrocławiu jest uzależniony od kilku czynników. Podstawowym jest wielkość dezynfekowanego pomieszczenia. Kolejne to liczebność organizmów szkodliwych oraz rodzaj zastosowanych preparatów.

Jeżeli szukasz niezawodnej firmy

która przeprowadza dezynfekcję na terenie Wrocławia
oraz miast ościennych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego